KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką organizacyjną Gminy Piotrków Trybunalski, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organem prowadzącym jest: Miasto Piotrków Trybunalski
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest: Łódzki Kurator Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

1. Akt założycielski (Orzeczenie w sprawie powstania państwowego przedszkola)

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz.160), oraz zarządzenia Ministra Oświaty z dnia15 lutego 1965 r. w sprawie statutu przedszkola podległego Ministrowi Oświaty (Dz. Urz. Nr 6, poz.46), Urząd Miejski w Piotrkowie Tryb. Wydział Oświaty i Wychowania ustala: 

Placówka przedszkolna wybudowana przez FMG „Pioma” przy ul. Poprzecznej, jest Państwowym Przedszkolem 4 - ro oddziałowym z liczbą 120 miejsc, któremu nadaje się numer 7. 

Organizację pracy i liczbę nauczycieli ustala się na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji przedszkola.

Powyższe obowiązuje od dnia 1 października 1977 roku.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Inspektor Oświaty i Wychowania

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami), 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.60),

6. Statut przedszkola

7. Uchwała nr XL/520/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim
data: 25-01-2018
wytworzył: Elżbieta Pilarczyk
data: 25-01-2018
data: 25-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 23-08-2017 - Edycja treści
  • 27-02-2016 - Edycja treści
  • 25-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 13-03-2009 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 742